fbpx

Sidebar Menu

poniedziałek, Sie 2020
Charyzmaty w służbie ewangelizacji (1/2) - ks. Sławomir Płusa (Forum Charyzmatyczne, Lublin)

<< Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. >>

ZOBACZ DRUGĄ CZĘŚĆ

Do dzielenia się Słowem Bożym zaprosiliśmy kapłanów, z różnych środowisk, którzy głosili następujące konferencje:

  • Charyzmaty w służbie ewangelizacji, którą głosił Sławomir Płusa (egzorcysta), przypominając, że Duch Święty działa w Kościele przez sakramenty i poza sakramentami. – Misją Odnowy jest dzielić się chrztem w Duchu Świętym. Należy sięgać po słowa pełne mocy – podkreślał. Kapłan wyjaśnił, że charyzmat jest to Boża interwencja, Boże działanie, zaś ogniem Ducha Świętego jest kerygmat, czyli przyjęcie prawdy o tym, że jesteśmy zbawieni przez Chrystusa. – Jeżeli chcemy ewangelizować, musimy przyjąć moc przez wiarę. Każdy charyzmat powinien wynikać z miłości i stawiać Pana Boga w centrum - mówił kapłan.
  • Modlitwa językami - Rafał Jarosiewicz (dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji, pomysłodawca i organizator wydarzeń „Jezus na Stadionie” i „Stadion Młodych”); – Dar języków to najprostszy z charyzmatów. Towarzyszy mu kładzenie rąk na głowie lub ramionach. Ale charyzmatów nie można się nauczyć; aby je przyjąć, trzeba otworzyć się na działanie Ducha Świętego – wyjaśniał ks. Jarosiewicz, powołując się na 1. List św. Pawła do Koryntian.
  • Posługa modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, którą głosił Józef Witko OFM (franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Znany w całej Polsce, a także za granicą rekolekcjonista jest autorem książek, m.in. "Obyś skutecznie mi błogosławił", "Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku", "Uzdrawiająca moc Ducha Świętego"), wskazując na najważniejszy aspekt uzdrowienia i uwolnienia, jakim jest źródło – Miłość Boga do człowieka.
  • Uwielbienie - ks. Krzysztof Kralka SAC (dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Ewangelizacji i moderator wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”) - mówiąc, że początkiem uwielbienia jest Słowo i czym jest chwała Boża, do jakiego oddawania chwały nas wzywa, co kreuje proces modlitwy uwielbienia.
Charyzmaty w służbie ewangelizacji (1/2) - ks. Sławomir Płusa (Forum Charyzmatyczne, Lublin)
Watch the video

<< Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. >>

ZOBACZ DRUGĄ CZĘŚĆ

Do dzielenia się Słowem Bożym zaprosiliśmy kapłanów, z różnych środowisk, którzy głosili następujące konferencje:

  • Charyzmaty w służbie ewangelizacji, którą głosił Sławomir Płusa (egzorcysta), przypominając, że Duch Święty działa w Kościele przez sakramenty i poza sakramentami. – Misją Odnowy jest dzielić się chrztem w Duchu Świętym. Należy sięgać po słowa pełne mocy – podkreślał. Kapłan wyjaśnił, że charyzmat jest to Boża interwencja, Boże działanie, zaś ogniem Ducha Świętego jest kerygmat, czyli przyjęcie prawdy o tym, że jesteśmy zbawieni przez Chrystusa. – Jeżeli chcemy ewangelizować, musimy przyjąć moc przez wiarę. Każdy charyzmat powinien wynikać z miłości i stawiać Pana Boga w centrum - mówił kapłan.
  • Modlitwa językami - Rafał Jarosiewicz (dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji, pomysłodawca i organizator wydarzeń „Jezus na Stadionie” i „Stadion Młodych”); – Dar języków to najprostszy z charyzmatów. Towarzyszy mu kładzenie rąk na głowie lub ramionach. Ale charyzmatów nie można się nauczyć; aby je przyjąć, trzeba otworzyć się na działanie Ducha Świętego – wyjaśniał ks. Jarosiewicz, powołując się na 1. List św. Pawła do Koryntian.
  • Posługa modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, którą głosił Józef Witko OFM (franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Znany w całej Polsce, a także za granicą rekolekcjonista jest autorem książek, m.in. "Obyś skutecznie mi błogosławił", "Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku", "Uzdrawiająca moc Ducha Świętego"), wskazując na najważniejszy aspekt uzdrowienia i uwolnienia, jakim jest źródło – Miłość Boga do człowieka.
  • Uwielbienie - ks. Krzysztof Kralka SAC (dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Ewangelizacji i moderator wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”) - mówiąc, że początkiem uwielbienia jest Słowo i czym jest chwała Boża, do jakiego oddawania chwały nas wzywa, co kreuje proces modlitwy uwielbienia.
Back To Top